Et intranett skal bedre samhandlingen på tvers av avdelinger og lokasjoner, samt øke informasjons- og kunnskapsdeling. 

Det viktigste med et intranett er at de ansatte bruker det. Det skal fungere som informasjonskanal og støtte en arbeidsprosess. Kulturen på arbeidsplassen skal gjenspeiles, designet skal være intuitivt og terskelen lav for å ta det i bruk.

Peanuts har bred erfaring med intranett for ulike typer bedrifter, og et solid fundament rundt SharePoint-plattformen. Vår erfaring med intranettprosjekter er at bedrifters ønsker for et intranett ofte baserer seg på de samme grunnleggende behov, uavhengig av størrelse på bedriften.

Peanuts har levert flere intranett på SharePoint og Office 365 til noen av Norges mest profilerte bedrifter. Skal dere i gang med nytt intranett? Ta kontakt - Vi kan SharePoint!

With passion, expertise and a touch of magic we will revolutionize the workspace

Ta kontakt angående Intranett

For å kunne hjelpe deg best mulig, er det fint om du sender mest mulig relevant informasjon over e-post og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

Om du heller foretrekker å snakke på telefonen så må du gjerne slå på tråden for en uforpliktende prat.

Casper Teig Jespersen

Forretningsutvikler