Et intranett skal bedre samhandlingen på tvers av avdelinger og lokasjoner, samt øke informasjons- og kunnskapsdeling. 

Det viktigste med et intranett er at de ansatte bruker det. Det skal fungere som informasjonskanal og støtte en arbeidsprosess. Kulturen på arbeidsplassen skal gjenspeiles, designet skal være intuitivt og terskelen lav for å ta det i bruk.

Peanuts har bred erfaring med intranett for ulike typer bedrifter, og et solid fundament rundt SharePoint-plattformen. Vår erfaring med intranettprosjekter er at bedrifters ønsker for et intranett ofte baserer seg på de samme grunnleggende behov, uavhengig av størrelse på bedriften.

Man kan bygge videre på eksiterende intranett, benytte skreddersydd løsning eller ta i bruk Peanuts sine egenutviklede intranettkonsepter BrillantOffice Intranet eller Bologna Collaboration.

Bologna Collaboration gjør det enkelt å komme å hurtig i gang. Konseptet er utviklet på SharePoint og legger til rette for samhandling, informasjon- og kunnskapsdeling internt i bedrifter.

BrillantOffice Intranet er utviklet på SharePoint Online og er tilgjengelig i Office 365. Bedriften kommer raskt i gang med en standardisert løsning som dekker de fleste behov, med mulighet for videreutvikling etter ønske. 

Peanuts har levert flere intranett på SharePoint og Office 365 til noen av Norges mest profilerte bedrifter. Skal dere i gang med nytt intranett? Ta kontakt - Vi kan SharePoint!

Ta kontakt angående Intranett

For å kunne hjelpe deg best mulig, er det fint om du kan fylle ut skjemaet og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

Om du heller foretrekker å snakke på telefonen så må du gjerne slå på tråden for en uforpliktende prat.

Stian Lima

Partneransvarlig