Gode systemer. Trygg lagring. Riktige verktøy. Akkurat så enkelt – og så viktig.

Stabile IT-systemer er en av de viktigste forutsetningene for ansatte til å kunne gjøre jobben sin. Tidligere måtte man ha mange servere med hardware og lisenskostnader, vedlikehold og nettverksoppsett til å nå interne servere utenfra, og et team av ansatte for å drifte og vedlikeholde disse. Skytjenester har forenklet hverdagen med å tilby de viktigste funksjonene til bedriften fra skyen, tilgjengelig overalt hvor man har internett – til en pris per bruker, så kostnaden skaleres etter behovet. 

Virtualisering har fjernet behovet for en fysisk server for hver tjeneste i miljøer hvor det er praktisk å ha lokale servere. Ved å ha kun det aller nødvendigste av servere lokalt, kombinert med kostnadsbesparende skytjenester der det er mulig, har man et optimalt hybrid-miljø rettet mot fremtidens utvikling og behov. 

Riktig systemadministrasjon og automatisering gir deg i sum et velsmurt maskineri som krever minimalt med vedlikehold – kun rutinemessige gjennomganger for å se at alt er som det skal. Peanuts har ekspertise og kapasitet til å håndtere hele eller deler av infrastrukturen deres, slik at dere kan bruke tid og ressurser på det dere er gode på. Vi tar gjerne en helsesjekk av eksisterende systemer for å kartlegge styrker, svakheter og gevinstmuligheter, og gir dere konkrete råd og oppfølgning basert på våre funn.

With passion, expertise and a touch of magic we will revolutionize the workspace

Ta kontakt angående Infrastruktur

For å kunne hjelpe deg best mulig, er det fint om du kan fylle ut skjemaet og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

Om du heller foretrekker å snakke på telefonen så må du gjerne slå på tråden for en uforpliktende prat.

Casper Teig Jespersen

Forretningsutvikler