Ferdig konsept for økt produktivitet og utnyttelse av Office 365

BrilliantOffice™ er et modulbasert konsept med fokus på å gi bedriften økt produktivitet, tydelig kommunikasjonsflyt og fleksibilitet gjennom smartere utnyttelse av Office 365. Konseptet gir bedriften valgfrihet til å velge de modulene som passer best for bedriften, for så å utvide med nye på et senere tidspunkt om det er ønskelig.

Konseptet består av følgende hovedkomponenter: 

BrilliantOffice Intranet sikrer en feller informasjons- og kommunikasjonsplattform som bygger kultur og reduserer fellesmail.

BrilliantOffice Project gir din bedrift et unikt utgangspunkt for å styrke samhandling, informasjons- og kunnskapsdeling i prosjekter.

BrilliantOffice Docs sikrer bedriftens dokumenthåndtering ved å erstatte fellesdisker og dype mappestrukturer.

 

BrilliantOffice Oversikt

Interessert i å høre mer om BrilliantOffice?

BrilliantOffice er meget fleksibelt og kan løse de fleste behov. Hvis du ønsker en demo, eller en prat for å høre mer om hvordan din bedrift kan benytte BrilliantOffice, må du gjerne ta kontakt med Vikram, eller fylle ut skjemaet og vi vil ta kontakt med deg.

Stian Lima

Partneransvarlig