Microsoft Norge har tatt i bruk én felles startside for alle ansatte, som gjør det enklere å finne felles informasjon, verktøy og nøkkeltall. 

Microsoft Norge bruker mange kanaler, plattformer og verktøy, løsningene er veldig gode hver for seg. For å utnytte verktøyene enda bedre er alt samlet på ett sted med én felles inngang. Med startsiden fra Peanuts blir det enkelt å få oversikt, søke frem og dele informasjon og samarbeide på tvers. Løsningen er bygget på SharePoint Online og Yammer i Office365. Viktige KPI’er har en fast plass og gir et godt og informativt innblikk på kjerneområder. Sosiale funksjoner er ivaretatt ved bruk av Yammer som er tett integrert i løsningen.

En annen kulturfremmende funksjon er deling av bilder, ansatte kan enkelt laste opp bilder ved hjelp av dra og slipp funksjonalitet, og bildene vises elegant i en bildekarusell eller i fullskjermsvisning. Informasjonseiere har faste områder på startsiden som nyheter og annen informasjon blir presentert. Interne verktøy kan velges ut av behov av ansatte og vises i ett personifisert område.


OneNote og Yammer er de viktigste kanalene for deling og samhandling og dette er tilgjengelig direkte fra den nye startsiden på Office 365. 

«KPI’ene gir oss viktige måltall, trend og er med på å sette fokus der det kreves» - Jan Opseth Kiese (Enterprise Marketing Lead)

Ta kontakt angående SharePoint

For å kunne hjelpe deg best mulig, er det fint om du kan svare på spørsmålene og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

Om du heller foretrekker å snakke på telefonen så må du gjerne slå på tråden for en uforpliktende prat.

Stian Lima

Partneransvarlig