Telenor Ucom trengte en portal hvor kundene kunne bestille utstyr i henhold til bedriftens policy samt finne svar på spørsmål knyttet til policy og support.

Peanuts og Ucom satte sammen et tverrfaglig team som fikk i oppdrag å bygge en portal i tett dialog med kundene. Prinsippene bak portalen skulle være mobile first, utnytte eksisterende systemer ved hjelp av api, modulær oppbygning og legge til rette for kontinuerlig utvikling med fokus på de viktigste brukerbehovene til kunden.

Basert på kartlegging av brukerbehov kom frem til følgende elementer som var viktig å få på plass først:

  • Brukerstyrt utstyrskjøp i henhold til bedriftens policy
  • Effektiv håndtering av retningslinjer (policy)
  • Selvbetjent servicemodul
  • Brukerveiledninger og opplæringsvideoer
  •  

Siden flere av kundene til Telenor Ucom benyttet Microsoft sin Azure AD løsning for intern pålogging var det viktig å få på plass mulighet for «Single sign on» via Azure AD slik at brukeren skulle slippe nytt id/pw til portalen. 

Det var tidlig en felles forståelse for at løsningen ville «distrupte» Telenor Ucom sin verdikjede. Endringsledelse ble derfor viktig for å skape forankring for endringene portalen ville medføre for den enkelte ansatte.  

Fra første felles møte gikk det 4 uker før første betaversjon var klar for test og løsningen ble lansert etter 3 måneder. Peanuts jobber kontinuerlig med videreutvikling. Portalen er bygget i .net og kjører som en Azure App service.

mPort

Teknologi gir muligheter. La oss gripe dem sammen!

Ta kontakt angående digitale arbeidsverktøy

Har dere prosesser som dere ønsker å digitalisere? Eller nye idéer som fungerer best i en digital verden? Ta kontakt med oss for å se hva vi kan gjøre sammen.

Frode Hetland

Rådgiver