På 90 dager ble det kartlagt, designet, planlagt, utviklet og lansert nytt intranett for Sparebank 1 SR-Bank. På tiden. Under budsjett.

SpareBank 1 SR-Bank hadde en gammel intranettløsning med til dels ustabil drift. Det var tungvint å oppdatere og vedlikeholde. Finanskonsernet ville ha et levende intranett med fokus på kunden, konsernet, kulturen - ved hjelp av moderne kommunikasjonsverktøy man kjenner fra Facebook, Twitter og YouTube. 

SR-Bank har fått et spesialutviklet intranett, som sikrer ledelsen et talerør ut i organisajsonen, reduserer avstanden mellom ulike avdelinger, effektivisere de ansattes arbeidshverdag og setter kunden i fokus, også internt. De ulike virksomhetsområdene i konsernet med 1250 ansatte, er knyttet sammen i ett, stort fellesskap. Løsningen, basert på SharePoint, innfrir og begeistrer!

Hva sier kunden?
Vi skal bygge verdens beste intranett sammen med dere sa Peanuts. Den energien, den tente vi på, og den har Peanuts vist at de består av. Peanuts og SR-Bank har kjørt et geriljaprosjekt som har gått utrolig bra- med enormt mye kul energi. Vi har byttet ut en gammel og utrangert Opel Ascona, med en kliss ny, moderne el-bil med stor motor. 

Hør hva mer Frode Sandal, Informasjonssjef SR-Bank, har å si om prosjektet vi kjørte for dem.

Designet av Netlife Research

Peanuts består av dyktige hoder som ser på problemer som utfordringer, og som løser utfordringer med et smil. Det liker jeg. Frode Sandal, Informasjonssjef SR-Bank

Ta kontakt angående Intranett

For å kunne hjelpe deg best mulig, er det fint om du kan svare på spørsmålene og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.

Om du heller foretrekker å snakke på telefonen så må du gjerne slå på tråden for en uforpliktende prat.

Øyvind Helland

Teamleder